Назад

БТПП: По-високи данъчни стимули за работодатели, които осигуряват служителите си по втори и трети пенсионен стълб


На проведената днес в БСК втора двустранна среща на социалните партньори продължи обсъждането на предложенията към НСТС за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Присъстваха представители на БСК, КНСБ, Съюз за стопанска инициатива (ССИ). От страна на Българската търговско-промишлена палата участие в дебатите взеха председателят на Палатата господин Цветан Симеонов, главният секретар Васил Тодоров и юридическият съветник Валентина Зартова.

Приет беше комплекс от мерки за продължаване на пенсионната реформа, започната с промените по времето на министър Иван Нейков. Социалните партньори съгласуваха предложения за издигане ролята на НСТС и тристранното сътрудничество.

Цветан Симеонов предложи нормативно стимулиране на доброволното пенсионно осигуряване в насока разширяване на обхвата на лицата, засегнати от този вид осигуряване и по-високи данъчни стимули за работодателите, които осигуряват работниците и служителите си по втория и третия пенсионен стълб. Тези цели ще бъдат постигнати след изготвяне на подробен анализ на нормативната уредба в допълнителното задължително пенсионно осигуряване с оглед индентифициране на проблемите, които съществуват пред пенсионните фондове и осигурените в тях лица.

Във връзка с тристранното сътрудничество бяха съгласувани предложения, насочени към подобряване ефективността и ефикасността на тристранните съвети и към задължителното им консултиране по проекти за нормативни актове, в това число и на законопроекти, внесени в Народното събрание по инициатива на депутатите и отнасящи се до трудово-осигурителните отношения и жизненото равнище. Беше предложено съветите за тристранно сътрудничество да изучават и прилагат опита на сходни по своето устройство и дейност органи от други страни членки на Европейския съюз, какъвто досега не е бил ползван.

05.01.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад