Предоставяне на писмени справки от Единния доброволен търговски регистър


По заявка на българско или чуждестранно лице, Палатата изготвя и предоставя справки за регистрираните фирми.

Справката може да включва всички публични данни, подлежащи на регистрация.

Може да бъде изготвена и да съдържа само отделни обстоятелства, които интересуват клиента: напр.

 • по наименование на фирмата;
 • по седалище;
 • по дейност, която извършва в областта на производството на определени стоки, търговия или услуги;
 • справка за фирми, работещи в определен отрасъл;
 • по участие на чуждестранни лица във фирмата и от кои държави;
 • по размер на регистрирания уставен капитал;
 • по брой на заетите лица (дали е малко, средно или голямо предприятие);
 • финансови данни (само за тези фирми, които са представили в БТПП годишни финансови отчети).

Услугата е много полезна, тъй като дава възможност за предварителна проверка за съществуването и надеждността на бизнес партньор


Сумата може да бъде заплатена:

 • в брой в касата на Палатата
 • преведена по банков път:
      BIC: UNCR BGSF
      IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19
      БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”,
      пл.”Света Неделя” № 7, София
 • по електронен път:
  • при фиксирана цена на услугата отивате в тарифата на съответната позиция и натискате "Количката".
  • при услуга без фиксирана цена моля уведомете с e-mail за особеностите на услугата. След уточняване ще бъдете уведомени с e-mail за следващите стъпки.

 

За контакти:
 З. Георгиева, директор
 (02) 987 88 84, 8117 476
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg
 Г. Веселинова
  тел.: (02) 8117 462
  факс: (02) 987 32 09
  tradereg3@bcci.bg