Класация ТОП 100 на БТПП - Удостоверения за позиции

 
КЛАСАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Топ 100 фирми, водещи в икономиката на България®, издание 2019 (фирмите са класирани по 7 икономически показатели за 2018 година)

Топ 1500+ Фирми, класирани по величината на нетните приходи от продажби, издание 2022

 БТПП - Годишни награди 2016 БТПП - Годишни награди 2016

УДОСТОВЕРЕНИЕ (СЕРТИФИКАТ) ЗА МЯСТО В КЛАСАЦИИТЕ НА БТПП

Поради нарасналия интерес, БТПП предоставя възможността всяка една от включените  фирми в класациите ТОП 100 и ТОП 1500+, да получи удостоверение (сертификат). Притежанието на удостоверението е добър атестат за всяка фирма, защото класациите са извършени на обективен принцип – използвани единствено данни от финансовите отчети на компаниите.

Кой може да получи удостоверение?

Всички класирани фирми от ТОП 100 и ТОП 1500+

Проверете дали сте сред тях:

ТОП 100 фирми, водещи в икономиката на България®, издание 2019 година

ТОП 1500+ Фирми, класирани по величината на нетните приходи от продажби, издание 2022 година

Удостоверения се издават и от класации в предходните години.

Какво представлява удостоверението?

Документ, поставен в елегантна рамка. Издава се от БТПП на български и английски език. Съдържа информация за категорията, в която е класирана фирмата и място й. Можете да видите как изглежда: ТУК

Предимства:

-      Обективна оценка за успехите на фирмата;

-      Подпомага доброто представяне на фирмата пред настоящи и бъдещи партньори;

-      Повишава доверието във фирмата от страна на клиенти й.

Как да получите удостоверението?

Заявка за сертификат може да бъде направена:

Цената на удостоверението е 49 лв. с ДДС. Плащането може да бъде извършено на каса в БТПП (София, ул. Искър 9) или по банков път:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
пл. Света Неделя №7 
гр.София 
BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19 

Класациите на БТПП - повече от 20 години популяризиране на успешните примери

БТПП издание ТОП 100

Българската търговско-промишлена палата извършва класиране на фирмите водещи в икономиката на България, започвайки от 1998 г.

Към настоящия момент БТПП изготвя две класации: „ТОП 100 фирми, водещи в икономиката на България®” и „ТОП 1500+ Фирми, класирани по величината на нетните приходи от продажби”.

Класацията „ТОП 100” се отпечатва на български и на анлийски език, а „ТОП 1500"+ е само в електронна версия с възможност за обновяване.

Тези класации служат като ориентир за процесите в националната икономика и чрез тях БТПП цели да популяризира най-добрите примери за успешен бизнес в различни области.

Защо да участвате в класациите?

-      Класирането, повече 20 години, е единствено на базата на обективни данни от финансовите отчети;

-      Изполваните критерии са доказани в практиката икономически показатели за динамичност и рентабилност;

-      Всяка класирана фирма може да получи удостоверение (сертификат) за мястото, което заема;

-      БТПП разпространява класацията „ТОП 100“ при 250 събития годишно - бизнес форуми и срещи в България и делегации зад граница. Допълнително изпращаме „ТОП 100“ до:

·      Всички посланици (70) и всички търговски представители към дипломатическите мисии със седалище София.

·      50 служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина.

            -       В международен план класацията достига до:

·      130 национални търговски палати по света, членове на  Международната търговска камара-Париж.

·      до членовете на ЕВРОПАЛАТИ – 46  търговски палати от 44 страни с мрежа от 1700 регионални палати и чрез тях до 20 млн. компании в Европа.

.    до над 320 членове на Асоциацията на световните търговски центрове.

-      Класациите имат добра представителност – общо участващи са над 6000 фирми, които създават между 70 и 80 % от брутния вътрешен продукт на страната.

Предходни издания на класациите на БТПП можете да разгледате: