ТОП 100 на БТПП - Удостоверения за фирми

 
КЛАСАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Ново! Как да участвате в  новото издание за 2018 година ТОП 100 с реклама?

БТПП предлага възможността на фирмите за участие с рекламно каре в 20-та годишна класация на „ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България”. Изданието излиза в печатен и електронен формат, на български и английски език и съдържа класации на фирми, изготвени на базата на техните данни от финансовите отчети. То е едно от най-популярните и четени издания на БТПП. 

Рекламата в „ТОП 100“ е една чудесна възможност фирмите да представят своята дейност пред българския бизнес и пред редица световни организации и фирми, да привлекат партньори от различни страни или да предизвикат интереса на инвеститори от чужбина. А нашата цел е създаване на едни тесни и устойчиви връзки между българските фирми и техните партньори в страната или зад граница.

БТПП разпространява класацията „ТОП 100“ при 250 събития годишно - бизнес форуми и срещи в България и делегации зад граница. Допълнително изпращаме „ТОП 100“ до:

  • Всички посланици (70) и всички търговски представители към дипломатическите мисии със седалище София.
  • 50 служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина.

В международен план класацията достига до:

  • 130 национални търговски палати по света, членове на  Международната търговска камара-Париж.
  • до членовете на ЕВРОПАЛАТИ – 45  търговски палати от 43 страни с мрежа от 1700 регионални палати и чрез тях до 20 млн. компании в Европа.
  • до над 320 членове на Асоциацията на световните търговски центрове.

Детайли по позициите за реклама можете да видите в ПОРЪЧКАТА. Изпратилите я до 18.05.2018 г. ползват специална 30% отстъпка от цената й и покана за събитието на Годишните награди на БТПП, когато отличаваме фирмите на лидерските позиции в „ТОП 100“.

Ще се радваме да станете част от 20-та годишна класация на БТПП!

Топ 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2016 година 

Топ 1500+ Фирми, класирани по величината на нетните приходи от продажби през 2016 година 

 БТПП - Годишни награди 2016 БТПП - Годишни награди 2016

Класациите на БТПП - 19 години популяризиране на успешните примери

БТПП издание ТОП 100

Българската търговско-промишлена палата извършва класиране на фирмите водещи в икономиката на България, започвайки от 1998 г.

Към настоящия момент БТПП изготвя две класации: „ТОП 100  Фирми, водещи в икономиката на България” и „ТОП 1500+ Фирми, класирани по величината на нетните приходи от продажби”.

Класацията „ТОП 100” се отпечатва на български и на анлийски език, а „ТОП 1500"+ е само в електронна версия с възможност за обновяване.

Тези класации служат като ориентир за процесите в националната икономика и чрез тях БТПП цели да популяризира най-добрите примери за успешен бизнес в различни области.

Защо да участвате в класациите?

-      Класирането, вече 19 години, е единствено на базата на обективни данни от финансовите отчети;

-      Изполваните критерии са доказани в практиката икономически показатели за динамичност и рентабилност;

-      Всяка класирана фирма може да получи удостоверение (сертификат) за мястото, което заема;

-      Класацията „ТОП 100” излиза на български и английски език, в печатен и електронен формат. В България ‘ТОП 100” се разпространява при 215 бизнес събития годишно. В международен план класацията достига до 120 търговски палати по света, до членовете на ЕВРОПАЛАТИ – 45  търговски палати от 43 страни с мрежа от 1700 регионални и местни структури и 20 млн. компании; до 330 членове на Асоциацията на световните търговски центрове; до над 50 служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина и други.

-      Класациите имат добра представителност – общо участващи са над 5000 фирми, които създават между 70 и 80 % от брутния вътрешен продукт на страната.

Издания на класациите на БТПП можете да разгледате:

УДОСТОВЕРЕНИЕ (СЕРТИФИКАТ) ЗА МЯСТО В КЛАСАЦИИТЕ НА БТПП

Поради нарасналия интерес, БТПП предоставя възможността всяка една от включените  фирми в класациите ТОП 100 и ТОП 1500+, да получи удостоверение (сертификат). Притежанието на удостоверението е добър атестат за всяка фирма, защото класациите са извършени на обективен принцип – използвани единствено данни от финансовите отчети на компаниите.

Кой може да получи удостоверение?

Всички класирани фирми от ТОП 100 и ТОП 1500+

Проверете дали сте сред тях:

ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2016 година

ТОП 1500+ Фирми, класирани по величината на нетните приходи от продажби през 2016 година

Удостоверения се издават и от класации в предходните години.

Какво представлява удостоверението?

Документ, поставен в елегантна рамка. Издава се от БТПП на български и английски език. Съдържа информация за категорията, в която е класирана фирмата и място й. Можете да видите как изглежда: ТУК

Предимства:

-      Обективна оценка за успехите на фирмата;

-      Подпомага доброто представяне на фирмата пред настоящи и бъдещи партньори;

-      Повишава доверието във фирмата от страна на клиенти й.

Как да получите удостоверението?

Заявка за сертификат може да бъде направена:

Цената на удостоверението е 49 лв. с ДДС. Плащането може да бъде извършено на каса в БТПП (София, ул. Искър 9) или по банков път:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
пл. Света Неделя №7 
гр.София 
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19