Назад

Общо събрание на Международната организация на работодателите

Днес в Женева, Швейцария, се провежда редовното Общо събрание на Международната организация на работодателите (МОР). На форума Асоциацията на организациите на българските работодатели* – член на МОР, се представлява от Васил Тодоров – главен секретар на БТПП.
 
В дневния ред на събранието са предвидени вътрешноорганизационни въпроси  като отчет за дейността, програма за текущата година, промени в управителните органи, бюджет. В рамките на Общото събрание ще се обсъжда и участието на представителите на работодателските организации в предстоящата 102-ра сесия на Международната конференция на труда (МКТ), която се открива на 5 юни 2013 г. в Женева.
 
През тази година българските работодатели ще бъдат представлявани на МКТ от председателя на БТПП Цветан Симеонов, в качеството на делегат, директора "Тристранно сътрудничество" в АИКБ Ивелин Желязков, в качеството на заместник-делегат, и от главния секретар на БТПП Васил Тодоров, като съветник.
 
102-та редовна сесия на Международната конференция на труда ще разгледа политиките за изграждането на бъдеще чрез достойна работа. Сред най-дискутираните теми ще бъдат заетостта и социалната защита, демографските проблеми, устойчивото развитие, „зелените” работни места.
 
 
 
 
___________________________
 
* Към настоящия момент Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) включва три организации – Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
 

04.06.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад