Издаване на сертификати (удостоверения) от търговския регистър на търговски представителства

Въз основа на данните от регистъра БТПП издава сертификати за статута на регистрираните търговски представителства на чуждестранни лица, които ги легитимират пред чуждестранни партньори, банки, посолства, държавни органи и др. Тези документи се издават на български или чужд език, по искане на съответното лице.


Сумата може да бъде заплатена:

 • в брой в касата на Палатата
 • преведена по банков път:
      BIC: UNCR BGSF
      IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19
      БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”,
      пл.”Света Неделя” № 7, София
 • по електронен път:
  • при фиксирана цена на услугата отивате в тарифата на съответната позиция и натискате "Количката".
  • при услуга без фиксирана цена моля уведомете с e-mail за особеностите на услугата. След уточняване ще бъдете уведомени с e-mail за следващите стъпки.

Ако желаете да получите сертификата от БТПП по пощата, моля да ни информирате за това и да доплатите към цената на услугата 6.00 лв /с ДДС/ за покриване на пощенските разходи.

За контакти:
 З. Георгиева, директор
 (02) 987 88 84, 8117 476
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg
 Г. Веселинова
  тел.: (02) 8117 462
  факс: (02) 987 32 09
  tradereg3@bcci.bg