Квалифицирани Удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис - цени

Квалифицирани Удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис

Вид Издаване за 1 година без карта и четец Издаване за 1 година с карта и четец Издаване за 3 години без карта и четец Издаване за 3 години с карта и четец Подновяване за една година
Персонален 6.00 лв. 27.00 лв. 15.00 лв. 36.00 лв. 12.00 лв.
Професионален 50.40 лв. 71.40 лв. 132.30 лв. 153.30 лв. 48.00 лв.

Всички цени са в български лева и включват ДДС.

Удостоверението за електронен подпис е с определен срок на валидност 1 или 3 години, като под година се разбира период от 365 дни. След изтичането му подлежи на подновяване за нов едногодишен период.