Електронен подпис за юридически лица

  • Подаване на данъчни, осигурителни и трудови документи: справки-декларации и дневници по ДДС (към НАП, НОИ, Митници), Интрастат и други, регистрирате трудови и граждански договори;
  • Издаване на електронни фактури, които са признати електронни документи и по този начин пестите разходи и време, подобрявате отношенията с партньорите и клиентите си;
  • Преминаване към безхартиен документооборот и съхранение. Така се намаляват разходите и се ускоряват бизнес процесите.
  • Въвежда се политика на подписване на вътрешния документооборот. Така се повишава прозрачността и се осигурява достоверност и неотменност на фирмените процеси.