Електронен подпис за физически и юридически лица

Обмен на документи с администрацията – подаване на данъчни декларации, молби, жалби и всякакви други документи, обменяни с държавните структури.

Сигурност при онлайн банкиране.

За защитен обмен на информация – подписване на кореспонденцията със сигурност, че тя остава непроменена по пътя си в Интернет до достигане на точния получател.