Сертификати за форсмажор

Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ в съответствие с международната практика и в качеството си на независима организация член на Международната верига на търговските палати, на МТК-Париж, Европалати-Брюксел и др. международни организации и институции, издава Сертификати за форсмажор по сключени търговски договори, чието изпълнение е възпрепятствано от „непреодолима сила“ /форсмажор/. 

Информация и процедура за издаване на сертификати за форсмажор
Препоръчителни клаузи  “форсмажор” за включване във външнотърговски договори