Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации.
Тел.: 02 8117 421, Е-мейл: irelationsbcci.bg

Търси:    Страна:

210 оферти

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Код Оферта Държава
21.07.20.01 BC Компания от Румъния търси контакти с български фирми. РУМЪНИЯ
21.07.20.02 BC Заявен интерес от ливански инвеститор към закупуване на земеделска земя и производство на житни култури. ЛИВАН
21.07.20.03 BC Индийска компания търси контакти с български вносители и износители. ИНДИЯ
21.07.20.04 BC Корейският институт за развитие на здравната индустрия предоставя информация за фармацевтични продукти. КОРЕЯ
21.07.20.05 BC Руска компания предлага пожарогасителни модулни системи. РУСИЯ
09.07.20.01 BC Компания от Украйна търси контакти с български доставчици на електроуреди. УКРАЙНА
09.07.20.02 BC Посолството на Киргизката Република предлага медицински материали и консумативи. КИРГИЗСТАН
09.07.20.03 BC Компания от Словения, работеща в областта на дигиталния маркетинг, търси партньори от България. СЛОВЕНИЯ
09.07.20.04 BC Словенска компания търси международно признат български партньор - доставчик на софтуерни решения за разработване на бизнес модели, уеб и бизнес софтуерни платформи. СЛОВЕНИЯ
09.07.20.05 BC Румънска компания търси партньори от автомобилния сектор. РУМЪНИЯ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21