Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с отдел ЕИИЦ: eenbcci.bg, (02) 8117 505/515/525

Търси:    Страна:   Изчисти

3 оферти


Код Оферта Държава
02.05.18.04 BC Фирма от Германия търси дългосрочно сътрудничество с български компании. ГЕРМАНИЯ
13.02.18.02 BC Компания от Германия търси български производител за подизпълнител. ГЕРМАНИЯ
09.10.17.07 BC Германска фабрика-производител на стоманени вериги търси български поддоставчици на вериги от обла стомана. ГЕРМАНИЯ