Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации.
Тел.: 02 8117 421, Е-мейл: irelationsbcci.bg

Търси:    Страна:

192 оферти

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Код Оферта Държава
27.03.20.07 BC Българска фирма за производство на метални изделия търси партньори БЪЛГАРИЯ
20.03.20.01 BC Компания от Северна Македония предлага сътрудничество на български фирми от месопреработвателния бранш. РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
20.03.20.02 BC Фирма от Туркменистан търси български партньори. ТУРКМЕНИСТАН
20.03.20.03 BC Компания от Италия предлага контакти и сътрудничество на български фирми. ИТАЛИЯ
20.03.20.04 BC Индийска фирма предлага внос на стоки от Индия в България. ИНДИЯ
20.03.20.05 BC Руска компания предлага бизнес сътрудничество на български фирми. РУСИЯ
12.03.20.01 BC Компания от Корея желае да установи бизнес контакти с български фирми. КОРЕЯ
12.03.20.02 BC Фирма от Полша търси контакти с български доставчици. ПОЛША
12.03.20.03 BC Компания от Сърбия търси български доставчици. СЪРБИЯ
12.03.20.04 BC Румънска компания, лидер в региона по проектиране и производство на металорежещи машини, търси български партньори. РУМЪНИЯ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20