Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации.
Тел.: 02 8117 421, Е-мейл: irelationsbcci.bg

Търси:    Страна:

236 оферти

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Код Оферта Държава
19.03.21.03 BC Компания от Русия предлага селскостопанска техника. РУСИЯ
19.03.21.04 BC Руска компания, производител на строителни материали, предлага внос в България. РУСИЯ
19.03.21.05 BC Руска фирма предлага промишлено оборудване. РУСИЯ
19.03.21.06 BC Руска компания, производител на зърнени култури, предлага контакти на заинтересовани вносители. РУСИЯ
19.03.21.07 BC Фирма от Русия предлага пластмасови опаковки за хранителни продукти. РУСИЯ
12.03.21.01 BC Информация за сирийски земеделски продукти, предназначени за износ. СИРИЯ
12.03.21.02 BC Компания от Швеция търси български партньори. ШВЕЦИЯ
12.03.21.03 BC Консултантска компания от Армения търси български технолози за производство на сирене. АРМЕНИЯ
12.03.21.04 BC Албанска компания, производител на месо, месни продукти, ангажирана и с други дейности, търси български партньори. АЛБАНИЯ
12.03.21.05 BC Компания от Словения търси контакти с български шивашки предприятия. СЛОВЕНИЯ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24