Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации.
Тел.: 02 8117 421, Е-мейл: irelationsbcci.bg

Търси:    Страна:

200 оферти

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Код Оферта Държава
08.03.24.05 BC Компания с повече от 27 години опит в управлението на отпадни води и решения за пречистване на въздуха търси контакти с български партньори, инвеститори, купувачи. ХЪРВАТИЯ
08.03.24.06 BC Водещ европейски доставчик на азотни продукти работи активно на пазара на торове и химически суровини. АВСТРАЛИЯ
01.03.24.01 BC Високотехнологична компания от Анталия, Турция, лидер в изработването на оранжерии търси партньорство с български компании. ТУРЦИЯ
01.03.24.02 BC Производител на домашен текстил търси да закупи използвани предачни и тъкачни машини. ПАКИСТАН
01.03.24.03 BC Италианска компания се занимава с производство и търговия на едро на шапки и шалове. ИТАЛИЯ
01.03.24.04 BC Гръцка компания търси да закупи земя в България, подходяща за изграждане на фотоволтаична мрежа. ГЪРЦИЯ
01.03.24.05 BC Семейна компания има за основна дейност дистрибуция на селскостопанска техника. УНГАРИЯ
01.03.24.06 BC Компания предлага решения в селското стопанство. УНГАРИЯ
23.02.24.01 BC Производител на препарати, почистващи продукти, химикали и оборудване за басейни търси партньори от България. ТУРЦИЯ
23.02.24.02 BC Сирийска компания, произвеждаща различни видове алкидни смоли, използвани в производството на бои и лакове търси доставчик на дистилирана слънчогледова мастна киселина съгласно спецификация. СИРИЯ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20