Назад

“Свилоза“ АД подписа договор с китайски партньор по време на седмата Среща на страните от Централна и Източна Европа с КитайКрасимир Дачев, член на УС на БТПП, председател на СД и изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД, подписа договор с Янг Ксу, президент на Jinan Boiler Group Co, в присъствието на премиерите на България и Китай по време на мероприятията по повод седмата Среща на държавните и правителствени ръководители на страните от Централна и Източна Европа.

Договорът цели изграждането на нова централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Проектът ще се реализира съвместно с китайски консорциум начело с Jinan Boiler Group Co. Фирмата е един от най-големите производители на котелно оборудване в Китайската народна република. В рамките на консорциума ще вземат участие водещи фирми за производство на турбогенераторни установки и общостанционно оборудване. Ще се използва модерна технология за изгаряне, която се нарича "циркулиращ кипящ слой". Същата дава възможност за по пълното изгаряне на използваното гориво и намалява емисиите на вредните парникови газове. Ще бъдат постигнати емисионни параметри, които отговарят на най-добрите европейски практики. Централата ще произвежда близо 1 000 000 МВтч топлинна енергия и 110 000 МВтч електрическа. С така произведените количества на практика ще се спестят повече от 400 000 т. СО2. Централата ще оползотвори повече от 120 000 т/г отпадна биомаса, дървесни кори от производството на целулоза, утайки от пречиствателни станции, селскостопански отпадъци и др., което се явява сериозен екологичен проблем за региона.

Проектът ще насърчи икономическото и търговското сътрудничество между България и Китай и ще даде възможност на водещи китайски фирми в енергетиката да разширят своята дейност в рамките на Европейския съюз.


10.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад