Назад

Бизнес събитията от БТПП

Април


Изх. № 29/04.04.2020 г. ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ    ОТНОСНО: Предложения за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,...

Пълният текст

Бизнесът ще започне да завежда дела срещу държавната компания „Булгаргаз“, ако тя не върне надвзетите суми по новия договор с руското дружество „Газпром“. Това обясни пред Economic.bg зам.-председателят на Българската търговско-промишлена палата Красимир...

Пълният текст

    В изпълнение на функциите си да насърчава, да подпомага и окуражава бизнеса в България, БТПП работи за реализиране идеята да бъде представен в кинематографичен разказ живота на Иван Грозев – първият председател на Палатата, но също и революционер, близък на...

Пълният текст

Управлението на ситуацията с бежанците е чувствителна тема във всички държави-членки на ЕС, тъй като тя касае в различна степен европейските граждани в контекста на страх от тероризъм, безработица, икономическа несигурност. Предаването на положително послание за...

Пълният текст

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,           В Народното събрание бе внесен Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката със сигнатура 054-01-27/31.03.2020...

Пълният текст

На първо четене ще бъде разгледан най-негативният вариант за Бюджет 2020, според който забавянето на икономиката ще е с 3%. "Не е толкова драматично. Сигурно ще стане, особено на отворена икономика като нашата. Но аз току-що преглеждах бизнес анкетите на Националния...

Пълният текст

С приемането на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г....

Пълният текст

Според френската застрахователна компания Euler Hermes глобалният икономически растеж през 2020 г. ще регистрира силно забавяне, достигайки само + 0,5% (+ 2,5% през 2019 г.). Успоредно с това международната търговия ще се свие тази година на -4,5%. В резултат на това рискът от...

Пълният текст

Партньорският Консорциум по проект  MOVECO* взе единодушно решение да кандидатства в предстоящия конкурс REGIOSTARS 2020, в категорията „Кръгова икономика за зелена Европа“,  обявен от Програмния оператор. Предстоящият конкурс ще отличи проекти,  демонстриращи...

Пълният текст

В обръщение към търговските палати по света Джон Дентън, Генерален секретар на МТК – Париж, и Хамад Буамим, Председател на Световната федерация на камарите, призовават колеги, експерти и общественици да обърнат сериозно внимание на начина, по който сегашната пандемия...

Пълният текст

Българската търговско-промишлена палата информира за събрана от италианските й партньори актуална база данни относно ограниченията на различните европейски граници, във връзка с ограничението на разпространението на COVID 19. Uniontrasporti, специализираната транспортна...

Пълният текст

Предвид наближаващия срок за влизането в сила на Регулация на ЕС 2017/745 – MDR (Medical Device Regulation), определен за май 2020 г., Координационната група за медицински изделия (MDCG), създадена съгласно член 103 от същия регламент, очерта план за действие в полза на заинтересуваните страни...

Пълният текст

МартНазад