Назад

Бизнес събитията от БТПП

Март


В тези времена на несигурност, в които много държави затвориха границите си, като мярка срещу разпространението на Covid-19, ситуацията изправи хората и бизнеса пред сериозни икономически предизвикателства, които все още са неопределени като срок.  В подобна ситуация...

Пълният текст

По нова заповед на председателя на Арбитражен съд при БТПП, до отмяната на извънредното положение СПИРАТ да текат процесуалните срокове по висящите арбитражни дела. Клиентите на АС при БТПП да извършват отдалечени справки чрез on - line системата на съда и на телефони:...

Пълният текст

  Провежданото с участието на БТПП дистанционно обучение по проект DiVET протича при засилен интерес. Обучението започна на 16 март и е предвидено да продължи до началото на юни. Пилотното обучение е насочено към лица, които искат да придобият знания и умения в...

Пълният текст

От далечната 1895 г. до днес, в цялата си 125-годишна история, Българската търговско-промишлена палата следва здравата нишка на традициите и независимо от драматични събития, кризи и обществени обрати съхранява свободния предприемачески дух и своята мисия. Неслучайно дори...

Пълният текст

Проект CVETNET, финансиран по програма Еразъм+, е насочен към повишаване на квалификацията на служителите на МСП с цел по-бързо и ефективно адаптиране към цифровата и дигитална трансформация. Първият етап от изпълнението на проекта е свързан със събиране на добри практики в...

Пълният текст

Бяха анонсирани 4,5 млрд. лв. за икономически мерки, насочени към бизнеса и заетостта, от тях: 500 млн. лв. за ББР за портфейлни гаранции за търговските банки за обезпечаване на кредити на бизнеса в размер на 2,5 млрд. лв. Коментар: Анонсирана вече мярка. Съответства на...

Пълният текст

ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГРИЯ   Г-Н ДАНИЕЛ ПАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ...

Пълният текст

Българска търговско-промишлена палата проведе експресно онлайн проучване в периода 18.03.2020-23.03.2020г. по повод нужните мерки за ограничаване негативното влияние на пандемията от COVID-19 върху българския бизнес. В него взеха участие и изразиха своите позиции над 300 компании и...

Пълният текст

Българската търговско-промишлена палата уведомява за постъпила информация от партньорска организация относно наличности на медицински изделия и консумативи, както и на медикаменти във връзка с лечението на COVID19. На база на подписано споразумение за сътрудничество...

Пълният текст

БТПП подкрепя упражненото от Президента на Република България право за връщането за ново разглеждане на разпоредбите на §12а. от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Взетите прибързани решения и конкретно текста "всички стопански...

Пълният текст

Заместник председателят на Българската търговско-промишлена палата Красимир Дачев гостува в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Още от утре ние в БТПП започваме да се занимаваме с проблемите на границата, защото така не може да се работи. За да...

Пълният текст

Българската търговско-промишлена палата категорично не е съгласна с предложението за авансовите вноски за корпоративен данък към Законопроекта за мерките по време на извънредно положение, който предстои да се гласува на 20.03.2020 г. в Народното събрание, заяви Красимир...

Пълният текст

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е одобрен за финансиране по тема "Дигитализация и трансформация на европейската индустрия и услуги: дигитални иновационни хъбове и платформи" на програмата Хоризонт 2020. Водеща организация по проекта е...

Пълният текст

Гъвкавo работно време и дистанционен труд могат да въвеждат работодателите като предпазна мярка за служителите си срещу разпространението на вируса COVID-19. Това са част от препоръките за организиране на работния процес, които Българската търговско-промишлена палата...

Пълният текст

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания  и на коронавирусна инфекция (COVID -19),   Считано от 11.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително, в...

Пълният текст

Назад