Сертификати за произход на стоки

Българската търговско-промишлена палата издава и заверява различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност.

Сертификати за произход на стоки:

  1. Форма Европейски съюз.
  2. Сертификат за произход на стоки Форма “А”, съгласно Общата система за преференции (GSP).

Тарифа чл. 3 т.т.1 - 4

За допълнителна информация
 З. Георгиева, директор
 (02) 987 88 84, 8117 476
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg
За контакти: Търговски регистър
 Д. Илиевска, А. Каменова
  тел.: (02) 8117 406
  факс: (02) 987 32 09