Компютърни услуги

Отдел КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
 
Реклама в БТПП
 • Публикуване на рекламни банери в заглавната страница на сайта на БТПП, електронен бюлетин Инфобизнес както и на други страници.

Цени на услугите

 
Изработване на уеб сайт и банери
 • Изработване на уеб сайт, актуализация, публикуване
  Включва: свързани страници, лого, специален фон, снимки, текст, графики, анимация, електронен формуляр и др.
 • Разработване на банери

Цени на услугите

 
Поддържане на e-mail адрес на сървера на БТПП
 • Конфигуриране, поддържане и обяснение за работа с пощенска кутия чрез браузър.

Цени на услугите

 
Предоставяне на техника за презентация
 • Компютър
 • Прожектор
 • Екран
 • Система за озучаване
 • Система за симултанен превод в залите на БТПП
 • Осигуряване на достъп до Интернет
 • и други

Цени на услугите

 
За контакти
   Иванка Иванова
 тел.: (02) 8117 456
  факс: (02) 987 32 09
  vania@bcci.bg