Ръководство на бюрото

Ръководител:
Людмил Иванов, тел.: +359 87 866 11 60

Членове:
Виктория Славчева, тел.: +359 2 8117 583
Мирослава Маркова, тел.: +359 2 8117 494

E-mail: labor_consult@bcci.bg