Списък на арбитрите по вътрешни дела

Актуализация: 01.01.2023

1. Александър КАЦАРСКИ роден 1964 г., адвокат, главен асистент по гражданско и търговско право в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски", Зам. председател на АС при БТПП
2. Ангел КАЛАЙДЖИЕВ роден 1958 г., доктор на юридическите науки, професор в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
Зам.председател на АС при БТПП
3. Андрей ДЕЛЧЕВ роден 1960 г., юрист, управляващ партньор в адвокатско дружество „А.Делчев и партньори”
4. Анета АНТОНОВА родена 1966 г., доктор по право, доцент по гражданско и семейно право , преподавател в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
5. Анна СТАНЕВА родена 1957 г., доктор по право, доцент по гражданско и търговско право в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
6. Анна ИЛИЙКОВА-ЧАЛЕВА родена 1953 г., адвокат
7. Благовест ПУНЕВ роден 1948 г., юрист,
Председател на АС при БТПП
8. Борислав ГАНЧЕВ роден 1984 г., адвокат,
преподавател, главен асистент по Граждански процес в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски
9. Валентин БРАЙКОВ роден 1952 г., адвокат
10. Валентина ЗАРТОВА родена 1953 г., адвокат
11. Валя ГИГОВА родена 1965 г., адвокат, управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Гигова и партньори", член на Висшия адвокатски съвет
12. Ваня  АЛЕКСИЕВА родена 1956 г. юрист
13. Венцислав ПЕТРОВ роден 1985 г. юрист,
преподавател, доцент по Гражданско право в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски
14. Венцислава ЖЕЛЯЗКОВА родена 1953 г., доктор по право, доцент по международно частно право във ВТУ „Кирил и Методий”, адвокат
15. Весела СТАНЧЕВА-МИНЧЕВА родена 1962 г., доктор по право, адвокат
16. Веселин НЕНОВ роден 1962 г., адвокат
17. Владимир ПЕНКОВ роден 1952 г., адвокат, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Пенков, Марков  & Партньори”
18. Георги АТАНАСОВ роден 1955 г., адвокат
19. Добромир ГРОЗЕВ роден 1959 г., адвокат
20. Емануела БАЛЕВСКА родена 1957 г. - юрист
21. Ивайло ДЕРМЕНДЖИЕВ роден 1962 г., доктор по право, адвокат, член на Лондонския арбитражен съд, член на Международния арбитражен съд по спорта в Лозана, Швейцария, Председател на Висшия адвокатски съвет
22. Ивайло КОСТОВ роден 1978 г., доктор по право, адвокат, гл. асистент по Гражданско процесуално право в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски
23. Камелия ЦОЛОВА родена 1970 г., доктор по право,доцент по гражданско процесуално право в ЮФ на СУ “Св. Кл.Охридски”
24. Красимир МИТЕВ роден 1971 г., доктор по право, доцент в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”
25. Кръстьо КРЪСТЕВ роден 1949 г., доктор по право, съветник в Дирекция "Правна" на Министерския съвет
26. Лазар ТОМОВ роден 1958 г., адвокат, L.L.M. – Католически университет в гр. Лювен, Белгия
27. Лъчезар ЛАЗАРОВ роден 1977 г., адвокат
28. Мария ЙОРДАНОВА родена 1957 г., доктор по право, адвокат
29. Мария ТОДОРОВА родена 1964 г., адвокат
30. Мария КЬОСЕВА родена 1966 г., д-р по право, доцент в ЮФ на ПУ „П.Хилендарски”
31. Милена ГЕОРГИЕВА-ТАБАКОВА родена 1957, адвокат
32. Мирослав ДИМИТРОВ роден 1962, доктор по право, гл.асистент  в ЮФ  в УНСС, адвокат
33. Поля ГОЛЕВА родена 1954 г., доктор по право, професор по гражданско и търговско право, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски”, адвокат
34. Ружа ИВАНОВА родена 1948 г., юрист , Зам. председател на АС при БТПП 
35. Румяна КАРЛОВА родена 1966 г., юрист, Управител на “Trivia legal advice” ЕООД
36. Силви ЧЕРНЕВ роден 1952 г., доктор по право, професор по гражданско процесуално право, адвокат; почтен председател на АС
37. Силвия СПАСОВА родена 1977 г., доктор по право,
главен асистент в ЮФ на СУ „Св.Климент Охридски“,адвокат в Адвокатско дружество „Кинкин и партньори“
38. Станимир ЦОЦОВ роден 1954 г., юрист, управител на консултантска къща "Легафин" ООД
39. Стоян СТАЛЕВ роден 1952 г., юрист, старши научен сътрудник в Института за правни науки към БАН
40. Таня БУЗЕВА родена 1964 г., доктор по право, доцент в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски", Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бузева  и партньори”
41. Христо АНТОВ роден 1955 г., адвокат
42. Цветан СИМЕОНОВ роден 1955 г., юрист, Председател на БТПП