Списък на арбитрите по вътрешни дела

1. Александър Николов
КАЦАРСКИ
роден 1964 г., адвокат, главен асистент по гражданско и търговско право в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски", Зам. председател на АС при БТПП
2. Александър Богомилов
ВЕЛИЧКОВ
роден 1971 г., адвокат
3. Ангел Симеонов
КАЛАЙДЖИЕВ
роден 1958 г., доктор на юридическите науки, професор в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
Зам.председател на АС при БТПП
4. Андрей Митков
ДЕЛЧЕВ
роден 1960 г., юрист, управляващ партньор в адвокатско дружество „А.Делчев и партньори”
5. Анета Методиева
АНТОНОВА
родена 1966 г., доктор по право,
ЮФ на СУ „Св.Кл.Охридски“
6. Анна Хаик
СТАНЕВА
родена 1957 г., доктор по право, доцент по гражданско и търговско право в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
7. Анна Атанасова
ИЛИЙКОВА-ЧАЛЕВА
родена 1953 г., адвокат
8. Благовест Анастасов
ПУНЕВ
роден 1948 г., юрист,
Председател на АС при БТПП
9. Валентин Стефанов
БРАЙКОВ
роден 1952 г., адвокат
10. Валентина Йорданова
ЗАРТОВА
родена 1953 г., адвокат
11. Венцислава Желязкова
ГРИГОРОВА
родена 1953 г., доктор по право, доцент по международно частно право във ВТУ „Кирил и Методий”, адвокат
12. Весела Николова
СТАНЧЕВА-МИНЧЕВА
родена 1962 г., доктор по право, адвокат
13. Веселин Ненов
НЕНОВ
роден 1962 г., адвокат
14. Владимир Пенков
ПЕНКОВ
роден 1952 г., адвокат, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Пенков, Марков  & Партньори”
15. Георги Николов
АТАНАСОВ
роден 1955 г., адвокат
16. Добромир Живков
ГРОЗЕВ
роден 1959 г., адвокат
17. Дончо Гавраилов
ХРУСАНОВ
роден 1947 г., доктор по право, професор в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
18. Жанета Павлова
НАЙДЕНОВА
родена 1946 г., юрист
19. Жасмин Николова
ПОПОВА-ГЕНОВА
родена  1948 г., доктор по право, професор по международно право, международни отношения и европейско право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”
20. Златка Георгиева
СУКАРЕВА
родена 1947 г., доктор по право, професор по гражданско и търговско право
21. Ивайло Иванов
ДЕРМЕНДЖИЕВ
роден 1962 г., доктор по право, адвокат, член на Лондонския арбитражен съд, член на Международния арбитражен съд по спорта в Лозана, Швейцария
22. Йорданка Стоянова
САРЪИВАНОВА
родена 1946 г., адвокат
23. Камелия Николаева
ЦОЛОВА
родена 1970 г., доктор по право,доцент по гражданско процесуално право в ЮФ на СУ “Св. Кл.Охридски”
24. Красимир Николов
МИТЕВ
роден 1971 г., доктор по право, главен асистент в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”
25. Кръстьо Георгиев
КРЪСТЕВ
роден 1949 г., доктор по право, съветник в Дирекция "Правна" на Министерския съвет
26. Лазар Владимиров
ТОМОВ
роден 1958 г., адвокат, L.L.M. – Католически университет в гр. Лювен, Белгия
27. Марин Лазаров
МАРИНОВ
роден 1952 г., юрист, съдружник в "Мандат" ООД
28. Мария Петкова
ЙОРДАНОВА
родена 1957 г., доктор по право, адвокат
29. Мария Тодорова
ТОДОРОВА
родена 1964 г., адвокат
30. Мария Петкова
КЬОСЕВА
родена 1966 г., д-р по право, гл.асистент в ЮФ на ПУ „П.Хилендарски”
31. Милена Любенова
ГЕОРГИЕВА-ТАБАКОВА
родена 1957, адвокат
32. Мирослав Митьов
ДИМИТРОВ
роден 1962, доктор по право, гл.асистент  в ЮФ  в УНСС, адвокат
33. Поля Неделчева
ГОЛЕВА
родена 1954 г., доктор по право, професор по гражданско и търговско право, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски”, адвокат
34. Ружа Денева
ИВАНОВА
родена 1948 г., юрист , преподавател по граждански процес във ВТУ „Св.Кирил и Методий”,
Зам. председател на АС при БТПП
35. Румяна Ангелова
КАРЛОВА
родена 1966 г., юрист, Управител на “Trivia legal advice” ЕООД
36. Силви Василев
ЧЕРНЕВ
роден 1952 г., доктор по право, професор по гражданско процесуално право, адвокат
37. Силвия Йорданова
СПАСОВА
родена 1977 г., доктор по право,
главен асистент в ЮФ на СУ „Св.Климент Охридски“,адвокат в Адвокатско дружество „Кинкин и партньори“
38. Станимир Цоцов
ЦОЦОВ
роден 1954 г., юрист, управител на консултантска къща "Легафин" ООД
39. Стоян Живков
СТАЛЕВ
роден 1952 г., юрист, старши научен сътрудник в Института за правни науки към БАН
40. Таня Николаева
БУЗЕВА
родена 1964 г., доктор по право , главен асистент в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски", Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бузева  и партньори”
41. Тодор Иванов
ДОМУЗЧИЕВ
роден 1944 г., юрист
42. Тодор Енчев
ТОДОРОВ
роден 1947 г., доктор по право, професор по международно частно право
43. Христо Иванов
АНТОВ
роден 1955 г., адвокат
44. Цветан Атанасов
СИМЕОНОВ
роден 1955 г., юрист, Председател на БТПП