Споразумения, сключени в областта на арбитража

СПИСЪК НА СПОРАЗУМЕНИЯТА, СКЛЮЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА АРБИТРАЖА

 1. Споразумение между Арбитражния съд при БТПП и Международния арбитражен съд при Украинската търговско-промишлена палата 14.9.2017 г.
 2. Споразумение за сътрудничество между БТПП и Стопанската палата на Черна Гора в областта на външно-търговския арбитраж 21.10.2013 г.
 3. Споразумение между БТПП, София и ЯПОНСКАТА ТЪРГОВСКА АРБИТРАЖНА АСОЦИАЦИЯ 24.01.2011 г.
 4. Споразумение за сътрудничество в областта на  международния търговски арбитраж  между Арбитражния съд при Хърватската стопанска камара  и Арбитражния съд при БТПП 05.07.2002 г.
 5. Споразумение между АС при БТПП, София и Постоянния арбитражен съд при СЛОВЕНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, Любляна 08.12.1998 г.
 6. Споразумение между АС при БТПП, София и МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД при ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА на РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, Москва 01.12.1998 г.
 7. Споразумение между АС при БТПП, София и Международния търговски арбитражен съд при УКРАЙНСКАТА ТЪРГОВСКА ПАЛАТА, Киев 12.02.1998 г.
 8. Споразумение за сътрудничество в областта на международния търговски арбитраж между ТЪРГОВСКИТЕ ПАЛАТИ, членове на АСОЦИАЦИЯТА НА БАЛКАНСКИТЕ ПАЛАТИ 23.04.1996 г.
 9. Споразумение между БТПП, София и РУМЪНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, Букурещ 30.06.1995 г.
 10. Споразумение между БТПП, София и СТОПАНСКАТА КАМАРА на РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 25.05.1994 г.
 11. Споразумение между БТПП, София и ШВЕЙЦАРСКАТА АРБИТРАЖНА АСОЦИАЦИЯ 10.03.1992 г.
 12. Споразумение между БТПП, София и КОРЕЙСКАТА ТЪРГОВСКА АРБИТРАЖНА КОЛЕГИЯ, Сеул 21.06.1991 г.
 13. Споразумение между БТПП, София и ГРЪЦКАТА АРБИТРАЖНА АСОЦИАЦИЯ, Атина 20.05.1987 г.
 14. Споразумение между БТПП, София и ФИНЛАНДСКАТА ЦЕНТРАЛНА ТЪРГОВСКА КАМАРА 19.05.1986 г.
 15. Споразумение между БТПП, София, АМЕРИКАНСКАТА АРБИТРАЖНА АСОЦИАЦИЯ, Ню Йорк и АВСТРИЙСКАТА ФЕДЕРАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА, Виена 22.10.1985 г.
 16. Споразумение между БТПП, София и ЮГОСЛАВСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА 26.02.1985 г.
 17. Споразумение между БТПП, София и АВСТРИЙСКАТА ФЕДЕРАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА, Виена 23.04.1982 г.
 18. Споразумение между БТПП, София и ИТАЛИАНСКАТА АРБИТРАЖНА АСОЦИАЦИЯ 02.04.1979 г.
 19. Споразумение между БТПП, София и БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТ 14.03.1977 г.
 20. Споразумение между БТПП, София и ФЕДЕРАЦИЯТА НА ИНДИЙСКИТЕ ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНИ КАМАРИ, Ню Делхи 27.10.1976 г.
 21. Споразумение между БТПП, София и ЯПОНСКАТА ТЪРГОВСКА АРБИТРАЖНА АСОЦИАЦИЯ 06.07.1961 г.