Комисии

Изисквания към представителите на БТПП в работни групи и комисии към правителството и други институции

към Участия на БТПП

 1. Да бъдат коректни и лоялни към институциите и във всички свои действия и изказвания по повод участието си в съответния съвет да се ръководят от и защитават интересите на БТПП, на членовете на БТПП , на Съвета на браншовите организации към БТПП ; на регионолните търговско-промишлени палати и на съответната браншова организация.
   
 2. Предварително да съгласуват с БТПП позициите си по дискутираните в съответния съвет въпроси.
   
 3. След всяко заседание да редставят в БТПП паметна записка, съдържаща информация за дневния ред и разискванията по него на съответното заседание.
   
 4. На всеки три месеца да представят в БТПП отчет за дейността си като представители на Палатата в съответния съвет.
   
 5. Да представят в БТПП за съхранение всички писмени материали, предоставяни на участниците в заседанията.

Забележка: Всички материали по т.т.3 и 4 да се представят в БТПП и по E-mail с цел да бъдат бързо обработвани и качени в Интернет и Инфобизнес.