Покани-декларации

БТПП и РТПП/К консултират българските търговци относно условията и изискваннията на приетата Наредба за издаване на визи и определяне на визовия режим на Р България и при заявено желание от тяхна страна, им оказват съдействие за осигуравяне и попълване на формулярите на покани-декларации и представянето им за заверка от нотариус и в службите за административен контрол на чужденците.

Допълнителна информация може да се получи на
тел.: (02) 8117 406, 8117 551, 8117 476, 8117 403 в София и в РТПП.