дирекция Търговски регистър - Подаване на документи

Към пълното описание на услугите - ТУК

No Услуга и тарифа Документи
 1. Регистрация в Единнен доброволен търговски регистър на БТПП - Тарифа на цените ( чл.1 т.т.1 - 10 и т.т. 12 - 15)
 2. Регистрация на Търговски представителства на чуждестранни лица - Тарифа на цените (чл.1 т.т.11)
 3. Актуализация на обстоятелствата, подлежащи на регистрация - Тарифа на цените (чл.1 т.т.1 - 15)
 4. Издаване на сертификати (удостоверения) и референции от търговския регистър - Тарифа на цените (чл. 1 т. 16)
 5. Предоставяне на писмени справки от Единния доброволен търговски регистър - Тарифа на цените (чл.1 т.т. 18 - 22)
 6. Членство в БТПП