Семинари, обучения и фирмени презентации

Организиране на семинари и обучения
 
Дирекция МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Дирекцията провежда с български и чуждестранни лектори семинари и обучения за предприемачите, браншовите организации и регионалните палати по актуални теми, свързани с новости в:
  • българското и европейското законодателство;
  • областта на маркетинга;
  • външната търговия и др.
За контакти: отдел Международно сътрудничество
   Александър Божилов
  тел.: (02) 8117 421
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: irelations@bcci.bg
 
 
Дирекция ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТИ

Семинари и обучения:

  • Управление на проекти и представяне на общите Европейски програми
  • Управление на проекти и представяне на оперативните програми за България, възможности за кандидатствуване с проекти
  • Приложение на Европейските изисквания и стандарти
За контакти: Европейска интеграция и проекти
   Мариана Танчева
  тел.: (02) 8117 508
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: projects@bcci.bg