Картотека и публикации

 

Секретарите на АС водят картотека на решенията, които имат принципно значение. Картотеката е достъпна за всички интересуващи се. При картотекиране на решенията не се цитират имената на страните, фирмите, имуществените претенции и всички други данни, чието публикуване би засегнало интересите на страните.

От създаването на Арбитражния съд до настоящия момент арбитражната практика е обобщена в следните сборници, които са издания на БТПП:

 1. 1954 - 1966 г. "Арбитражна практика на ВТАК" - Кирил Хумбаджиев
 2. 1967 - 1975 г. "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - проф. Живко Сталев
 3. 1976 -1 977 г. "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - Кирил Хумбаджиев
 4. 1978 - 1980 г. "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - д-р Константин Попов
 5. 1981 - 1985 г. "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - д-р Константин Попов
 6. 1985 - 1988 г. "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - д-р Константин Попов
 7. 1986 г. "ОУД СИВ 1968-1975 г., в редакция 1979 г. Текст и синтез на практиката на Арбитражните съдилища при Търговските палати на държавите-членки на СИВ" - проф. Живко Сталев, проф. Витали Таджер и д-р Константин Попов
 8. 1989 - 1995 г. "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - Славка Лесидренска и Любка Василева
 9. 1996 - 1997 г. "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - Славка Лесидренска и Любка Василева
 10. 1998 - 1999 г. "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - Славка Лесидренска и Любка Василева
 11. 2000 - 2001 г. "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - Славка Лесидренска и Любка Василева
 12. 2002 - 2003 г. "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - Славка Лесидренска и Любка Василева
 13. 2004-2005 г. – "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - Любка Василева
 14. 2006-2007 г. – "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - Любка Василева
 15. 2008 г. – "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - Любка Василева
 16. 2009-2010 г. – "Практика на Арбитражния съд при БТПП" - Йорданка Саръиванова
 17. 2011 – 2015 г. – „Практика на Арбитражния съд при БТПП “ – Марин Лазаров, Юбилейно издание
 18. 2016 – 2017 г. – "Практика на Арбитражния съд при БТПП " – Марин Лазаров