Становище на БТПП и Браншовите организации относно покачването на цените на някои хранителни стоки

Покачването на цените на някои хранителни стоки през м. август т.г. е закономерно, повтарящо се почти всяка година явление.

Факторите, които доведоха до покачване на цените се свеждат до:

 1. Увеличено потребителско търсене: зам. министър на икономиката г-жа Марияна Асенова обяви, че има ръст с 19,3% на туризма т.г. и че над 1,3 млн. туристи са посетили страната; приходите от туризма са 411 млн. лв. (виж. в-к Демокрация 22.08.2000 и в-к Пари 22.08.2000), т.е. увеличена парична маса и увеличен брой потребители с близо 17%.
 2. Увеличена парична маса в резултат на изплащането на увеличението на пенсиите наведнъж, което доведе до увеличаване с 33% дневно на търсенето на хранителни стоки, което прави 5 млн. лв по-голяма консумация от обичайната 15 млн. лв. (Величка Рангелова, в-к Пари 22.08.2000).
 3. Намаляха задължителните резерви на търговските банки от 01.07.2000 г. и парите, които бяха освободени от резервите се вляха в паричното обръщение и също увеличиха паричната маса (Христина Вучева, в-к Труд 18.08.2000).
 4. Увеличиха се цените на редица стоки, които доведоха до повишаване на себестойността на хранителните стоки: токът се повиши с 4%, поскъпнаха: питейната вода, горивата с 3,7%, ЖП превозите с 10%, поскъпнаха фуражите, поскъпна доларът спрямо еврото.
 5. Очакваната по-слаба реколта от слънчоглед, износът на слънчоглед и невъвеждането своевременно на експортна такса върху износа на слънчоглед, което щеше да предотврати износа на слънчоглед и да осигури суровина за местните производители.
 6. Не на последно място е и липсата на постоянен и изпреварващ събитията диалог на институциите с БТПП и браншовите организации, които своевременно предупредиха за действието на някои фактори.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
на БТПП и Браншовите организации производители на хранителни стоки свързани с цените на хранителните стоки:

 1. Да се създаде Комисия към МС с участието на съответните държавни институции, БТПП и браншовите организации, която да управлява и координира въпросите свързани с пазара и контрола върху него. Комисията да се превърне в пазарен регулиращ орган, който да арбитрира спорните въпроси между производители и търговци представени от БТПП и съответните браншови организации от една страна и потребителите представени от Федерацията на потребителите в България (ФПБ) от друга страна, а не да бъде страна и да се опитва с непазарни действия да регулира пазара и по този начин да създава напрежение в обществото. За целта е необходимо гарантиране на прозрачност в действията на комисията, т.е. всички заседания да са открити и участие на БТПП, съответните браншови организации и ФПБ в дейността на комисията.
 2. Институциите да водят постоянен и изпреварващ събитията диалог с БТПП и съответните браншови организации относно причините и факторите, които пораждат едно или друго явление свързано със съответните браншове.
 3. Да не се подменя диалога с фриволни и некомпетентни изявления в пресата на отговорни институции, защото това поражда напрежение в обществото и рефлектира отрицателно върху имиджа на правителството.
 4. Да не се използват данъчните служби и икономическа полиция като репресивен апрат срещу производителите и търговците.
 5. Да не се прибягва до безмитен внос на олио преди внимателно да се анализира пазара, защото това ще убие производителите и ще влоши още повече положението на пазара през следващата година.
 6. Да се създаде към МИ икономически съвет с участието на БТПП, браншовите организации и МИ. Проектът за този съвет е в МИ следва да бъде окончателно съгласуван и подписан.
 7. Да се приеме закон за браншовите организации, който да им делегира повече права и отговорности и да ги превърне в саморегулиращ браншовите организации и пазара фактор.

04 септември 2000 г.