Становище на Асоциацията на месопреработвателите

Поради остър недостиг на качествено свинско месо за преработка, благоприятна конюнктура на пазара на свинско месо в САЩ и Канада и преодоляване на неблагоприятната тенденция за покачване на цените на месо и месни продукти в България

П р е д л а г а м е:

Да се освободи от мито вноса от всички страни на свинско месо и сланина до края на 2000 г.

22 август 2000 г.