Искания на Съюза на производителите на масла и маслени продукти в България

 1. Да не се изнася от България слънчоглед или да се въведе експортна такса от 30 USD за тон.
   
 2. Да няма импортна такса за всички маслодайни семена и сурови масла, внасяни в България.
   
 3. Да се забрани вносът и продажбата на наливно рафинирано слънчогледово масло.
   
 4. При внос на рафинирано слънчогледово масло в бутилки да се въведе 35% импортна такса.
   
 5. Правителството да изпълни своето задължение, заложено в "Стратегия за развитие на растително-маслената промишленост в България", приета от Министерство на промишлеността.
   

18 август 2000 г.