Програма за дейността през 2020 г.

Уважаеми членове на Българската търговско-промишлена палата,

На 10 март 2020 г. Управителният съвет на БТПП прие
Програма за дейността на Палатата през 2020 г.
и възложи на Изпълнителния съвет
периодично да я актуализира през годината,
следвайки "Насоки за дейността", приети от Общото събрание на БТПП.

Оставаме открити за Вашите предложения.

Програма на БТПП през 2020 г. - ТУК