Президиум на АС

БЛАГОВЕСТ АНАСТАСОВ ПУНЕВ
Председател на АС при БТПП
РУЖА ДЕНЕВА ИВАНОВА
Зам. председател на АС при БТПП
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ КАЦАРСКИ
Зам. председател на АС при БТПП
АНГЕЛ КАЛАЙДЖИЕВ 
Зам. председател на АС при БТПП
МАРИН ЛАЗАРОВ МАРИНОВ
член на Президиума
ИВАЙЛО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
член на Президиума
КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ЦОЛОВА
член на Президиума