Президиум на АС


Актуализация 23.02.2024 г.
АЛЕКСАНДЪР КАЦАРСКИ
Зам. председател на АС при БТП
ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ
Зам. председател на АС при БТПП
ГЕОРГИ АТАНАСОВ
член на Президиума
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
член на Президиума
ТАНЯ БУЗЕВА
член на Президиума
АНЕТА АНТОНОВА
член на Президиума