Назад

Бизнесът се нуждае от знания и пари, за да расте


 • Бизнесът се нуждае от знания и пари, за да расте


   
  Европейските търговско-промишлени палати очертаха нови тенденции в работата си

  Бизнесът се нуждае от знания и финансиране, за да генерира растеж и заетост. Това е основният извод от проведена днес в Брюксел 111-та парламентарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати. На нея присъства и председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов.

  Президентът на Европалати Алесандро Барберис е направил преглед на постиженията и организацията в областта на законодателните предложения, институционалните процедури и предложенията за нови програми, мерки или дейности, съобщиха от БТПП.

  На срещата са очертани тенденции и насоки, които да следват европейските палати, включително и БТПП, в своята дейност.Сред тях са стабилизиране на икономическата среда, преодоляване на последиците от икономическата криза, облекчаване на бизнес средата с фокус върху малките и средните предприятия, облекчени регулаторни режими, развиване на качествени и достатъчни човешки ресурси.

  Представени бяха обобщени ключови послания към европейския бизнес за откриване на нови, устойчиви работни места, за повишаване на инвестиционното и производственото потребление, технологичен прогрес и развитие на приложната наука.

  Сред дискутираните теми от парламентарната асамблея са и параметрите на предстоящото трето заседание на Европейския парламент на предприятията, което ще се състои на 18 октомври 2012 г.

  Основните теми на Европейския парламент на предприятията 2012 включват заетост, растеж, достъп до финансиране, достъп до пазари, вътрешни и външни пазари и конкурентоспособност.

  Линк

Назад