Назад

Готов е консултативният съвет за защита при бедствия


 • Готов е консултативният съвет за защита при бедствия
   
  Правителството създаде Консултативен съвет, който ще го подпомага при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия.


  Съветът ще бъде постоянно действащ консултативен орган и ще поеме функциите на национална платформа за намаляване на риска от бедствия в изпълнение на Рамката за действие от Хиого (2005-2015 г.). Неговите задачи са разработване и координиране на националните политики и прилагането на добри практики, свързани със защитата при бедствия, организация на разработването на стратегия за намаляване на риска от бедствия и на годишни доклади до Секретариата на Международната стратегия за намаляване на бедствията на ООН, координацията на изграждането и интегрирането на системи за мониторинг и др.


  Председател на Съвета ще бъде министърът на вътрешните работи, а секретар – директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”. Членове са заместник-министри и председателите на ДАНС, на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на Агенцията за ядрено регулиране, на Български Червен кръст (БЧК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Българска стопанска камара (БСК) и Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
   

  Линк

Назад