Назад

БТПП проучва какви са проблемите на МСП за намиране на финансиране


 • БТПП проучва какви са проблемите на МСП за намиране на финансиране


   
  Палатата провежда анкета във връзка с дейността на фондовете, лицензирани по инициативата Джеръми за финансиране на малкия и среден бизнес
      
  Анкета на тема „Необходимостта от финансиране за малкия и среден бизнес” провежда Българската търговско-промишлена палата. Проучването е във връзка с дейността на фондовете, лицензирани по инициативата Джеръми за финансиране на малкия и среден бизнес.


  Целта е да се анализира търсенето и предлагането на финансов инженеринг, т.нар. „анализ на пазарния дефицит и възможности”, и да се подготви аналитичен доклад, който ще се предостави на Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 


  БТПП очаква отговорите до 1 юни. Повече информация можете да намерите тук

  Линк

Назад