Назад

Търговията между Иран и България често е опосредена


 • Търговията между Иран и България често е опосредена
   
  София /КРОСС/ Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов се срещна с председателя на Ирано-българска бизнес асоциация Саеид Хадеи. От няколко месеца г-н Хадеи представлява Иранската палата на търговията, промишлеността и мините в нашата страна.
  Обсъдени бяха възможностите за икономическо сътрудничество между двете страни. България може да предложи на иранския пазар основно хранителни продукти - сирене, месо, консервирани храни, както и торове. Иран развива успешно индустрии като: керамична, стъкларска, химическа /полиетилен, полипропилен, полиестер/, хранително-вкусова промишленост /ядки и сухи плодове, сокове/, производство на рязани цветя, текстилна промишленост, производство на дамаски за мебели.
  В хода на разговора бе установено, че търговията между Иран и България е опосредена от търговци от други страни. Има възможности за договаряне на по-конкурентни цени при извършване на директна търговия. Освен това, двустранната търговия е сиално дисбалансирана в полза на България.
  2011 г. бележи увеличение на българския износ с 12.5% спрямо 2010 г., като възлиза на 77.4 млн. щ.д. и намаление на иранския внос с 46.47% - възлизащ на 3.8 млн. щ.д.
  България изнася основно фосфорни торове, пури и пурети, лебедки, химична дървесна маса, плочи от дървесни частици, хранителни продукти.
  От Иран в нашата страна се внасят полиетери и епоксидни смоли, грозде, прясно и сушено, сушени плодове, стъклени предмети за домакинството, масла от битуминозни минерали, екстракти и есенции.
  Г-н Хадеи разясни, че Иран е подходящо място за разпределение на български стоки не само за иранския пазар, но и за пазарите на Ирак, Афганистан и бившите руски републики в Централна Азия.
  Трудности търговците от двете страни срещат при транспорта. Разстоянието между София и Техеран е около 3000 км и стоките се транспортират основно със сухопътни средства. Констатира се разлика в стойността на транспортните разходи, като от България към Иран те са почти двойно по-големи.
  Набелязани бяха бъдещи съвместни действия с Иранската палата на търговията, промишлеността и мините за улесняване на икономическото сътрудничество.

  Линк

Назад