Назад

Българският износ за Иран с годишен ръст за 2011 г.


 • Българският износ за Иран с годишен ръст за 2011 г.
   
  Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов се срещна с председателя на Ирано-българска бизнес асоциация Саеид Хадеи. От няколко месеца последният представлява Иранската палата на търговията, промишлеността и мините в нашата страна.


  През 2011 г. е отчетено увеличение на българския износ с 12.5% спрямо 2010 г. По този начин показателят достига 77.4 млн.щ.д. Същевременно е отчетено намаление на иранския внос с 46.47%. Той достига 3.8 млн.щ.д., информира БТПП.


  България изнася основно фосфорни торове, пури и пурети, лебедки, химична дървесна маса, плочи от дървесни частици, хранителни продукти. От Иран в нашата страна се внасят полиетери и епоксидни смоли, грозде, прясно и сушено, сушени плодове, стъклени предмети за домакинството, масла от битуминозни минерали, екстракти и есенции.


  Г-н Хадеи разясни, че Иран е подходящо място за разпределение на български стоки не само за иранския пазар, но и за пазарите на Ирак, Афганистан и бившите руски републики в Централна Азия.

  Линк

Назад