Назад

Агенция Fitch на среща в БТПП


 • Агенция Fitch на среща в БТПП
   Представители на рейтинговата агенция Fitch, Матео Наполитано, директор и анализаторът Роуена Макфарлейн, посетиха БТПП и се запознаха с нагласите на бизнеса относно стопанската конюнктура в страната и областите, в които е необходимо да се прилагат мерки за развитие на предприемачеството.

   
  Бяха представени и очакванията за 2012 г. на членовете на БТПП в следните насоки: бизнес климата в страната, приходите от продажби, инвестиции и заетост; оценка на бизнеса за стопанския климат в страната според проучване на Палатата; 10-те най-важни мерки, които ще доведат до растеж и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми; мненията на бизнеса за областите, в които е нужно да се извършат реформите и.т.н
   
  По време на срещата председателят на Палатата Цветан Симеонов подчерта основните предимства на България като място за правене на бизнес - макроикономическа стабилност, ниски данъчни ставки за корпоративното и персоналното подоходно облагане, стратегическо географско положение. Той се спря и на необходимостта от допълнителни мерки за постигане на напредък - най-вече действия за намаляване на административната тежест за бизнеса, внедряване на електронно правителство и ефективното усвояване на средства от ЕС.
   
  В рамките на дискусията бяха обсъдени и области на бъдещо сътрудничество между Fitch и БТПП, като беше подчертан потенциала на Палатата за реализиране на бизнес проучвания и изготвяне на класации на фирми по избрани финансови показатели.

  Линк

Назад