Назад

Създаден е Консултативен съвет за защитата при бедствия


 • Създаден е Консултативен съвет за защитата при бедствия


   
  На заседанието на кабинета днес беше създаден Консултативен съвет, който ще подпомага държавната политика в областта на защитата при бедствия.

  Съветът ще действа постоянно и ще разработва и координира националните политики и прилагането на добрите практики, свързани с необходимите предохранителни мерки. Съветът ще се заеме и с разработване на стратегия за намаляване риска от бедствия и ще координира реализирането и интегрирането на системи за мониторинг.
  Председател на съвета ще бъде министърът на вътрешните работи, а секретар – директорът на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  В съвета ще участват и заместник-министри и шефове на ДАНС, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Агенцията за ядрено регулиране, Български Червен кръст (БЧК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК) и Националното сдружение на общините.

  Линк

Назад