Назад

Консултативен съвет ще разработва мерки срещу бедствията


 • Консултативен съвет ще разработва мерки срещу бедствията
   
  Ден след земетресението в Перник, правителството създаде Консултативен съвет, който ще го подпомага при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия.

  Съветът ще действа постоянно и ще разработва и координира националните политики и прилагането на добрите практики, свързани със защитата при бедствия. Той ще разработи стратегия за намаляване на риска от бедствия и  ще координира изграждането и интегрирането на системи за мониторинг.

  Председател на съвета ще бъде министърът на вътрешните работи, а секретар – директорът на дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Членове са заместник-министри и председателите на ДАНС, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", на Агенцията за ядрено регулиране, на Български Червен кръст (БЧК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК) и Националното сдружение на общините.

  Линк

Назад