Назад

Агенция Fitch се запозна с очакванията на членовете на БТПП за стопанската конюнктура в страната


 • Агенция Fitch се запозна с очакванията на членовете на БТПП за стопанската конюнктура в страната


   
  Представители на рейтинговата агенция Fitch посетиха БТПП. Матео Наполитано, директор, и Роуена Макфарлейн, анализатор, се запознаха с нагласите на бизнеса относно стопанската конюнктура в страната и областите, в които е необходимо да се прилагат мерки за развитие на предприемачеството. От страна на

  Палатата им бе предоставена следната информация:

  Очакванията на членовете на БТПП за 2012 г. в няколко важни насоки: бизнес климата в страната, приходите от продажби, инвестиции и заетост;

  Оценка на бизнеса за стопанския климат в страната според проучване на Палатата;

  10-те най-важни мерки, които ще доведат до растеж и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми;

  Мненията на бизнеса за областите, в които е нужно да се извършат/ продължат реформите и др.

  По време на срещата председателят на Палатата Цветан Симеонов подчерта основните предимства на България като място за правене на бизнес - макроикономическа стабилност, ниски данъчни ставки за корпоративното и персоналното подоходно облагане, стратегическо географско положение. Той се спря и на необходимостта от допълнителни мерки за постигане на напредък - най-вече действия за намаляване на административната тежест за бизнеса, внедряване на електронно правителство и ефективното усвояване на средства от ЕС.

  В рамките на дискусията бяха обсъдени и области на бъдещо сътрудничество между Fitch и БТПП, като беше подчертан потенциала на Палатата за реализиране на бизнес проучвания и изготвяне на класации на фирми по избрани финансови показатели.

  Линк

Назад