Назад

Възможности за раздвижване на неизползвания паричен ресурс представиха в БТПП


  • Възможности за раздвижване на неизползвания паричен ресурс представиха в БТПП
     
    Директорите Ивелина Милтенова и Михаил Атанасов от Райфайзенбанк - България представиха на среща с председателя на Палатата новите услуги Асет Минеджмънт. Целта беше популяризиране сред инвеститорите и членовете на БТПП възможностите за раздвижване на свободния и неизползван паричен ресурс в страната. В тази връзка бяха предложени възможности на различни фондове за нискорискови инвестиции, които са освободени от данък печалба. В БТПП бяха представени колективни инвестиционни схеми и индивидуални инвестиционни планове за вноски от работодателя в полза на служителите. Договорена беше нова среща за общо представяне пред членовете на БТПП на новите продукти на Райфазен и разясняването им в мрежата от регионални палати.

    Линк

Назад