Назад

БТПП ще прави проучване как да се намали административната тежест за бизнеса


 • БТПП ще прави проучване как да се намали административната тежест за бизнеса
   

  Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от регулаторните режими

  В тази връзка БТПП призовава компаниите да попълнят анкетна карта, публикувана на нейния сайт. Предприятията могат да посочат и конкретни предложения, свързани с определени проблеми. Сред темите, които се очаква фирмите да коментират, са премахване на регулаторни режими, които пречат на предприемачеството и икономическия растеж, намаляване на регулаторните разходи и степента на държавна намеса. Тук влиза идентифицирането на регулации, за които може да се предложи промяна от по-тежък към по-лек режим по скалата лицензиране – разрешение – регистрация – уведомление.

  Компаниите са поканени да дават предложения и как да се намали административната тежест и да се облекчат процедурите, включващи намаляване броя на документите и сроковете за предоставяне на услугата, как да се подобри вътрешноведомствената координация, да се намали цената и да се опростят процедурите по предоставяне на услугата.

  БТПП ще обедини постъпилите предложения и ще ги представи пред Съвета за административната реформа. Предложенията ще бъдат обсъдени и включени в обобщен план за действие, който ще се внесе за приемане от Министерския съвет.

  Повече подробности можете да намерите тук.


  Линк

Назад