Назад

Възможности за раздвижване на неизползвания паричен ресурс представиха в БТПП


 • Възможности за раздвижване на неизползвания паричен ресурс представиха в БТПП


   
  Директорите Ивелина Милтенова и Михаил Атанасов от Райфайзенбанк - България представиха, на среща с председателя на Палатата, новите услуги Асет Минеджмънт.
   
  Целта беше популяризиране сред инвеститорите и членовете на БТПП възможностите за раздвижване на свободния и неизползван паричен ресурс в страната. 
   
  В тази връзка бяха предложени възможности на различни фондове за нискорискови инвестиции, които са освободени от данък печалба.
   
  В БТПП бяха представени колективни инвестиционни схеми и индивидуални инвестиционни планове за вноски от работодателя в полза на служителите. 
   
  Договорена беше нова среща за общо представяне пред членовете на БТПП на новите продукти на Райфазен и разясняването им в мрежата от регионални палати.  

  Линк

Назад