Назад

Близо 4000 данъчни ревизии може да не приключат в законовия срок


 • Близо 4000 данъчни ревизии може да не приключат в законовия срок


   

  Данъчните ревизии: Бавни и безславни
  8 май 2012
  Увеличени приходи от ДДС свиха бюджетния дефицит
  от Дневник,2 май 2012
  НАП събра с 59% повече приходи от ДДС за тримесечието
  Ударно възстановяване на забавен ДДС преди година и свиване на износа допринасят за резултатите*
  2 май 2012
  НАП ще засича сумите в данъчните декларации чрез фирмите
  от Дневник,27 апр 2012
  Голяма част от близо 4000 данъчни производства, които са били забавени или спрени към началото на тази година, вероятно няма да бъдат приключени в законово определения срок. Той е до края на май тази година. За това алармираха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Проблемът е сериозен, защото засяга данъчния кредит по ДДС, който фирмите не могат да получат, докато са с неприключила ревизия. От друга страна, опасенията на бизнеса са, че в стремежа си да спазят законовия срок данъчните служители може да претупат част от работата по започналите ревизии.
  Забавянето на производствата ощетява от навременни приходи и самата държава, твърдят представителите на палатата. "Правото на данъчен кредит е свещено за ЕС. Спирането му води до верижни реакции, които засягат цялата икономика, и е много важно този процес да се отпуши", каза адвокат Тодор Табаков, член на УС на БТПП.
  От Националната агенция за приходите (НАП) обаче заявиха, че не са съгласни с твърденията. "Работим активно по тези ревизии от началото на годината и смятаме, че ще се вместим за законовите срокове", коментираха от пресцентъра на НАП.
  Опит за ускоряване
  Според последната промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) всички неприключили към първи януари 2012 г. ревизионни проверки, независимо от датата на започването им, трябва да завършат не по-късно от 5 месеца след влизането в сила на поправките. Те бяха обнародвани в началото на годината и са в параграф 23 от преходните разпоредби на ДОПК. Този текст цели да се пресече бавенето на ревизиите и възстановяването на данъчния кредит да бъде ускорено.
  Принципно по закон ревизионните производства трябва да приключат до 3 месеца. Ако първоначалният срок се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до два месеца със заповед от органа, възложил ревизията. Тези забавяния според представителите на БТПП са почти постоянна практика. Причината е, че НАП изисква информация по ДДС от европейската система, за да установи дали фирмата действително е правила доставки в други страни от ЕС. "Това е нормално, но проблемът е, че тази информация масово се иска в последния момент, в самия край на данъчната проверка, което я забавя", твърди Табаков.
  Ревизиите се спират по няколко причини, най-честата от които е подозрения за нередности и измами. Тогава данъчните инспектори прехвърлят случая в прокуратурата. Ревизията се спира, докато прокуратурата се произнесе, след което тя се възстановява. "Документацията обаче се прехвърля в насипен вид на прокуратурата, което затруднява проверката", обясни Табаков. Срокът за приключването на ревизията в тези случаи може да е и три години.
  Песимисти и оптимисти
  Според представителите на БТПП това няма как да се случи, тъй като броят на висящите ревизии е твърде голям - около 2900 забавени и 1000 спрени проверки към датата на влизане на параграф 23 от ДОПК в сила.
  "Проблемът е, че НАП сякаш откри промените в закона едва през април и тогава започна работа по тези случаи. Най-вероятно няма да могат да спазят закона, което е недопустимо в страна - членка на ЕС. Милиони левове ще продължат да са блокирани и недостъпни за фирмите, а това е лошо не само за бизнеса, но и за държавата", казва Цветан Симеонов, председател на БТПП.
  Данъчни експерти също оценяват ситуацията като противоречива. "От една страна, поставянето на такъв срок е добра идея, защото има производства, които са започнали преди доста време, но спрели.
  Сега поне те ще приключат", твърди данъчният консултант Симеон Симеонов. Той допълва, че заради изтичащия срок данъчните служители ще са доста натоварени и едно такова натрупване на задачи неминуемо ще доведе и до претупване на част от работата. "Като краен резултат може да се стигне до множество съдебни дела", прогнозира Симеонов. Представителите на БТПП също имат подобни съмнения. "Опасяваме се, че НАП може да опита да форсира нещата - например, като напише куп ревизионни актове с дата 31 май, които обаче реално ще завърши и връчи месеци по-късно", казва Табаков. По думите му и до момента това не е непозната практика. Според него тя крие опасности от грешки, освен това обезсмисля мерките на закона.
  Не е ясно и какви ще са последиците, ако някои започнали ревизии не бъдат приключени до края на май. Според някои юристи в този случай актът ще бъде обявен за нищожен в съда и на фирмата ще трябва да бъде направена нова ревизия.
  От приходната агенция обаче твърдят, че работата е започнала още в началото на годината и се движи по план, така че ще успеят да се вместят в законовите срокове. Оттам не успяха да предоставят данни колко точно са незавършените ревизии към момента, но уточниха, че са по-малко от 4000.
  Предложения за промени
  Друг възможен сценарий според БТПП е парламентът да удължи допълнително срока, ако данъчната администрация признае, че няма да се справи. "В този случай ние предлагаме да бъдат обмислени и други мерки – например да се въведат някакъв вид санкции за данъчните институции, които не спазват сроковете, за да има мотивация за работата им", казва Табаков.
  Друго, за което от палтата ще настояват, е да се въведе съдебен контрол при решенията за спиране на данъчните ревизии и прехвърлянето на случаите към прокуратурата. По думите на Табаков едва около една пета от спрените ревизии, или около 200, имат някакво основание за това, а проверките продължават с години. "Нека съдът да преценява кога ревизията трябва да бъде спряна и прехвърлена към прокуратурата и кога не", смята той. От НАП от своя страна заявиха, че намират подобен дебат за разумен. "Наистина сме готови за подобен разговор, защото е факт, че прокурорските проверки удължават процедурите твърде много, а за голяма част от тях не се намират доказателства за злоупотреби", казаха от ведомството.
  Според палатата в последните две години задлъжнялостта на държавата към фирмите, специално при възстановяване на данъчен кредит, значително е намаляла. "В момента реално няма друг съществен проблем при възстановяване на данъчен кредит освен този", казва Тодор Табаков.

  Линк

Назад