Назад

БТПП ще съдейства на класацията "Най-зелените компании на България"


 • БТПП ще съдейства на класацията "Най-зелените компании на България"
   
  Ръководството на медийната група b2b посети Българската търговско-промишлена палата в продължение на установеното сътрудничество. Във фокуса на обсъжданията беше предстоящото провеждане за втора година на конкурс за най-зелените компании в България, като за първи път конкурсът ще бъде съпроводен от международен форум Green Day Forum, съобщават от палатата.
  В условията на преодоляване последиците от кризата и за стабилизиране на своята устойчивост много компании се насочват към КСО с акцент „зелени и екологосъобразни”. Целта е да стане ясно, какво кара тези дружества да предлагат иновативни подходи към клиенти, конкуренти, активисти, регулаторни органи, служители и т.н., и как промяната се случва вътре в компанията, как се възприема този ангажимент от висшето ръководство, как влияе общественото мнение върху подкрепата и разбирането на новите корпоративни политики.

  Договорено бе БТПП да реализира специално сътрудничество по организацията и за провеждане на конкурса, за подготовка на независима класация "Най-зелените компании на България". За силния успех на една такава инициатива най-важното е тя да обхване представителна част от бизнеса, който работи „на светло” и плаща своите данъци.

  Беше поет ангажимент от БТПП да използва своите канали за комуникация за осигуряване на повече подходящи кандидатури, които да участват в класацията за да може състезанието за различините категории да бъде по-оспорвано.

  Конкурсът си поставя за цел да представи най-голяма част от бизнеса с модерно виждане и да представи и осъществи подкрепа на бизнеса.

  Предвидено бе съдействие за информиране на членовете на Палатата и електронното попълване на апликации за номинирането на Най-зелените компании на България на 15 май, 2012, в София.
  Събитието е планирано за 29 юни 2012 г, а веднага след него ще се проведе и официалната церемония по награждаването на отличените компании.

  Линк

Назад