Назад

Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе домакин на поредната, шеста среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България.


 • Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе домакин на поредната, шеста среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България.
   

  Участваха 12 представители на смесени и чуждестранни бизнес организации, представени в България. Основната тема на срещата бяха съветите към президентската институция. БТПП като бизнес и работодателска организация участва в тях и споделя мнението на своите членове в рамките на един широк и представителен форум, който включва министри, заместник-министри, областни управители, представители на синдикални, работодателски и неправителствени организации, председателите на парламентарните комисии по регионална политика и местно самоуправление, по околна среда и води, по транспорт, информационни технологии и съобщения, и по земеделие и гори, народни представители.
  Към Президента на Републиката ще заседават шест съвета: Съвет за развитие на регионите и национална инфраструктура, Правен съвет, Съвет по наука и образование, Съвет по външна политика, отбрана и сигурност, Съвет за икономическо развитие и социални политики и Съвет по духовност, култура и национална идентичност.

  Първото заседание на Съвета по регионално развитие при Президента се проведе на 18 април 2012 г. Участниците в този съвет търсят консенсус по шест ключови направления, които ще се финансират с европейски средства през следващия програмен период 2014 - 2020 г. Това са транспортна инфраструктура, техническа инфраструктура във водния сектор, електронното управление, енергийна ефективност и жилищна политика, създаване на предпоставки за балансирано градско развитие и иновации и конкурентноспособност на малките и средни предприятия.

  На 3 май 2012 г., се провежда и първото заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики. Конкурентноспособността и инвестиционни приоритети ще бъдат в дневния ред на съвета.

  Членовете на клуба на смесените и чуждестранни палати бяха поканени да споделят своето виждане за приоритетите за развитие на България.

  Цветан Симеонов информира представителите на смесените и чуждестранни палати за позицията на БТПП в дискусията и сподели, че застава за нуждата от стимулиране на цялата икономика с цел създаване на здравословна икономическа среда, а не само на избрани сектори.

  Директорът за България на Агенцията за интернационализация на френските предприятия – Юбифранс г-н Марк Дебелс представи своята организация, която има офис в София от началото на тази година. Юбифранс – България има за основна цел подпомагане и насърчаване на сътрудничеството между френски и български компании в различни сфери на икономиката.

  Г-н Дебелс фокусира вниманието върху предстоящ форум “Франция среща Югоизточна Европа в София!” в периода 4 – 6 юли 2012 г., в хотел Хилтън, София. Очаква се у нас да пристигне внушителна делегация от 50 френски компании. Поканени са фирми от 13 страни от Югоизточна Европа.


  Повече информация за форума “Франция среща Югоизточна Европа в София!” можете да намерите на http://www.ubifrance.fr/forum-balkans

  Повече информация за Клуба на смесените и чуждестранни палати можете да намерите на адрес http://www.bcci.bg/JointChamBG/


  Линк

Назад