Назад

Цветан Симеонов: БТПП предлага 10 мерки за изход от кризата


 • Цветан Симеонов: БТПП предлага 10 мерки за изход от кризата
   

  Практически ние още не сме излезли от застоя. По последните данни бизнес климата в страна за месец април 2012 г. се подобрява, спрямо март т.г., но сред основните проблеми на бизнеса у нас продължават да бъдат несигурната икономическа среда, вътрешното търсене и финансовите проблеми. Това заявява в ProИнтервю председателят на Управителния съвет на БТПП Цветан Симеонов.
   
  Според него негативните сигнали за рецесия, които идват от няколко европейски държави, също могат да окажат неблагоприятно влияние върху икономическите ни отношения и най-вече по отношение на износа, който през предходните две години бе водещ за ръста на БВП.
   
  Проучване на БТПП през февруари 2012 установи, че българските фирми очакват ръст в икономиката, като резултат по подобрение на бизнес климата и повишение на конкурентоспособността на фирмите, при изпълнение на следните най-важни 10 мерки:
   
  1. Запазване на нивата на корпоративния и подоходен данък и недопускане на увеличението им под външно влияние.
   
  2. Ускоряване на възстановяването на ДДС.
   
  3. Намаляване на броя на регулаторните режими.
   
  4. Съкращаване на времето за издължаване на задълженията на държавата по договори към бизнеса.
   
  5. Разширяване на броя на електронни услуги от държавните и общински институции, включително подаване и отчитане на документите по европейските проекти по електронен път.
   
  6. Намаляване на административните такси и аргументираност при определяне на техния размер, при прилагане на разходопокривния подход.
   
  7. Ефективно противопоставяне срещу корупцията – с превантивна дейност срещу ограничаване възможностите за вземане на решения по целесъобразност от служителите в публичния сектор.
   
  8. Опростяване на процедурите по оперативните програми на ЕС. Ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми по оперативните програми, ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми.
   
  9. Имуществена (персонална и ведомствена) отговорност на административните служители за неотговаряне в срок на подадени жалби и сигнали, запитвания.
   
  10. Премахване на административното увеличение на Минималните осигурителни доходи (МОД), в браншове, за които няма постигнати споразумения.

  Линк

Назад