Назад

1 май трудът като песен или като мъка


  • 1 май трудът като песен или като мъка
     


    Според главния секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров, темата за труда е не по-малко важна и за работодателите. „Аз ще потвърдя нашият ангажимент и желание за осигуряване на безопасни условия на труд не само като принцип и като правна норма, а във всяко едно предприятие коректност в отношенията между работодателя и работника. Тази борба, която е съществувала преди десетилетия между двете страни, към настоящият момент ситуацията е друга. Работодателските организации възприемаме синдикатите, представителите на работниците и служители, държавата като партньори. Т.е. съществува един диалог и в рамките на него се договаряме. Не винаги имаме еднакви позиции, но това е нещо нормално и правилното действие”, коментира Васил Тодоров. 
    Линк

Назад