Назад

Стартира порталът на БТПП EСomGrid


 • Стартира порталът на БТПП EСomGrid


   

  Българската търговско-промишлена палата информира, че приключил тестовият период на интернет портал, наречен EСomGrid (Electronic Commerce Grid). Платформата цели да предостави среда и инструменти за създаване и управление на бизнес контактите между стопанските субекти. Порталът ще улеснява електронната търговия между фирмите, като особено внимание ще се отделя на малките и средни предприятия, допълниха от БТПП.

  Включвайки се в платформата, МСП ще могат да представят продуктите и услугите си, без да влагане на допълнителни разходи за това, вкл. и за създаване на собствен уеб сайт. Компаниите ще могат по-лесно да намират партньори, както и да поддържат директна връзка с фирмите, с които работят заедно. От друга страна участниците в платформата ще могат сами да управляват процесите, свързани с поръчка и доставка на стоки или услуги, в реално време да включват свои нови продукти или да премахнат такива, които вече са отпаднали от производството им.

  БТПП ще осигурява помощ и обслужване на фирмите за включването им в портала, чрез пакет от услуги. Той включва въвеждане на данни за фирмен профил от оператор на Палатата, описание на продуктите/услугите, заснемането им, измервания в специално оборудвана лаборатория на БТПП или на място в предприятието и др.

  Продуктът е качен на сайта на БТПП. В него Палатата предварително е включила базова информация за 6475 фирми (наименование, адрес, комуникации, бизнес дейност). Към тази информация се добавя детайлна информация за продуктите, произвеждани от фирмите и/или услугите, предоставяни от тях.

  До края на месец май 2011 г. регистрацията в портала е безплатна. След тази дата, услугите ще се предоставят на абонаментен принцип. За членовете на БТПП са предвидени отстъпки от цената: 10% - за асоциираните членове и за членовете на GS1 България и 20% - за преките членове на Палатата.


  Линк

Назад