Назад

Управлението на отпадъците е твърде сложно за фирмите от светлия сектор


 • Управлението на отпадъците е твърде сложно за фирмите от светлия сектор


   

  Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри Международна конференция на тема „Взаимодействие в насока на устойчива система за управление на отпадъците” (Working towards a sustainable waste management system). Той приветства партньорите и участниците от името на 52 хиляди фирми-членове на Палатата, повече от сто браншови организации и 28 регионални палати. Въпросът за отпадъците е изключително важен за нашето бъдеще и това е позиция на Палатата, както за много отговорни институции по света. За наше съжаление България все още се намира в средата на класациите по оползотворяване, събиране и информиране на институциите и фирмите за размера на проблема. Сложната законодателна рамка за управление на отпадъците кара фирмите от светлия сектор на бизнеса да отделят едва ли не толкова ресурс, колкото е нужен за ефективното събиране и оползотворяване на отпадъците от производството и бита. Страната ни трябва с малко по-бързи темпове да работи за догонването в тази сфера. Можем да отчетем, че сред фирмите има висока степен на информираност и затова се радваме, че осъществяваме на проект WasteKit е в рамките на международно сътрудничество на клъстери от държави, които са по-напред в приложението на модерните мерки за третиране на отпадъците. Неслучайно, БТПП подкрепя Столична община при обмяната на опит в тази област, защото тук се произвежда почти половината от БВП на страната, което в съвременни условия означава съответно количество отпадъци от производството и бита.

  Въпреки сложната законодателна рамка за управление на отпадъците, все още не са в сила изисквания за строителните и за биологичноразградимите отпадъци, стана ясно от първите информации в започналите дискусии.

  Конференцията се провежда днес и утре в столицата и е организирана от БТПП, БАН, Столична община, с участието на партньори от Холандия, Великобритания и Италия. Финансирана е по проект WasteKit по 7-ма Рамкова Програма на ЕС.

  Двудневното събитие има за цел обмен на информация и добри практики за управление на отпадъци, управленски политики и действия в различни области, като законодателство, отпадъци и технологии за управление, обществени нагласи и др. Събитието включва три кръгли маси с теми за устойчиво управление на отпадъците.


  Линк

Назад